cordyceps sinensis

Cordyceps sinensis

Cordyceps sinensis je cizopasná houba potřebující ke svému růstu specifické podmínky vysokohorských oblastí Činy a Tibetu, kde ji používá k léčení tradiční čínská medicína již více než 1200 let.
Cordyceps sinensis dovede pozitivně ovlivňovat a léčit mnoho oblastí v lidském těle a nyní se dostává i k nám. Užívá se dle individuálních potřeb každého pacienta.
Cordyceps sinensis je dokonalý přírodní lék.


Jak se pozná dobrý a kvalitní  Cordyceps

Jistě jste se už zamýšleli nad tím, jaký Cordyceps sinensis si pořídit. Jako přímí dovozci jsme se rozhodli svým zákazníkům, pro lepší orientaci na trhu s Cordycepsem, poskytnout seriozní informace, které jinde nenaleznete.

Latinsky …Cordyceps sinensis

Cordyceps sinensis je latinský název pro housenici čínskou. Tím však jeho členění nekončí. Dále se dělí do kmenů, kterých je asi 300 a nejznámější jsou 4 (CS-1, CS-2, CS-3 s CS-4). První tři z nich jsou sice bezpečné a účinné, avšak rostou příliš pomalu a z tohoto důvodu se pro komerční využití nehodí. Pro komerční využití se proto většinou používá kmen CS-4, který vytrvale a rychle roste. V Číně byl k tomuto účelu vybrám, kmen CS-4 pochází z provincie Čching-chaj je to severovýchodní část historického území Tibetu původně nazývanou Amdo. Tento osvědčený kmen Cordyceps sinensis CS-4 se užívá jako náhrada za divoce rostoucí kmeny Cordycepsu. Jeho léčivé účinky prozkoumala řada studií a v roce 1988 byl v Číně schválen jako lék pod názvem Jin Shui Bao. Aby mohl být Cordyceps sinensis vpuštěn bez obav na trh, musely být provedeny testy jeho bezpečnosti a mnoho studií, jež prokázaly jeho účinnost a bezpečnost. Po více než 20 letech klinických testů musíme konstatovat, že některé jejich výsledky jsou ohromující. Cordyceps sinensis má velice pozitivní účinky na lidské tělo.
 

Pěstování houby Cordyceps sinensis

Houby druhu Cordyceps sinensis nebo i další kmeny, můžeme dále rozlišit podle toho, kde byly vypěstovány. Laboratorní a skleníkový cordyceps lze za určitých podmínek pěstovat kdekoliv. Pro komerční a nejlepší kvalitu existuje přírodní pěstování v jeho přirozených lokalitách nebo pěstování v laboratorních podmínkách na submerzní kultuře. To děje především na území Číny v horských oblastech a na horských pastvinách v provinciích Qinghai, Tibetu, Sichuan, Yunnan, Gansu a Guizhou. Přesně tam se pěstuje ten nejkvalitnější Cordyceps sinensis s vysokým obsahem a vyváženým poměrem všech účinných látek.

Zpracování Cordycepsu

Ať se Cordyceps vypěstuje kdekoliv na světě, musí se zpracovat do podoby, ve které jde pohodlně užívat. K výrobě léčivého prášku se používá pouze mycelium houby. Zle jej zpracovat několika způsoby.

1. Sušení a rozemletí houby

Jde o jednoduchý a levný  způsob zpracovaní. Takto zpracovaný Cordyceps se musí spotřebovat do 1 roku od jeho vyrobení, protože se rychle degraduje a po této době je už bezcenný a nepoužitelný k léčebným potřebám. Navíc při tomto zpracování nedostanete z mycelia tolik pro zdraví prospěšných látek, jako třeba u fermentace. Ale i takto připravený prášek se může plnit do kapslí, které jsou určeny k další spotřebě.

2. Extraktce (vyluhování) pomocí rozpouštědla

Dvojí extrakce, (standartní nejznámější a běžná metoda) neboli vyluhování za pomoci rozpouštědla + vody  většinou (ethyl acetate + waters)

Metoda extrakce je chemickou metodou, kdy se oddělují látky s větší rozpustností od těch s menší dle zvoleného typu rozpouštědla. Účinné látky se rozpustí v extrakčním rozpouštědle a tento extrakční roztok se pak musí odpařit a prášek se následně suší.

Ethylacetát se používá především jako rozpouštědla a ředidla, je zvýhodněný kvůli jeho nízké náklady, nízká toxicita, a příjemný zápach. Extrakce často používají dvě nemísitelné fáze pro oddělení solutu z jedné fáze do druhé. Standardní a nejpoužívanější extrakce je  voda + ethylacetát. Při této metodě je potřeba použít chemie při vyluhování a oddělování látky o větší rozpustnosti od látky do méně rozpustné ve zvoleném rozpouštědle (voda) jejím převedením do roztoku tohoto rozpouštědla (extrakční rozpouštědlo, extrakční roztok+ voda.) Extrakt (prášek) je potom možné získat např. odpařením rozpouštědla a usušením. Následně je připraven extrakt, který je však velmi drahý. Ten se potom podle potřeb „zisku“ naředí např. 10:1 až 100:1 s neutrální surovinou a tento ředěný prášek je potom přidán do kapslí pro další spotřebu. Při tomto postupu se však nejedná o přírodní cestu zpracování, navíc je třeba vědět jakým rozpouštědlem se extrakt získává, ale hlavně jak je extrakt do kapslí ředěn? Od toho se pak odvíjí  kvalita a „léčivá síla“ prášku Corydceps. (jako extrahovalo je možné použít i technický benzín aceton a další což je, ale velmi špatné). Většina Cordyceps CS-4 na našem trhu je připravena touto technologií.

3. Fermentace (kvašení) a sušení

Nejčistší přírodní způsob zpracování mycelia Cordyceps sinensis je jeho fermentace a následné sušení. Touto metodou dochází k několikanásobnému zvýšení nutričních hodnot sušiny. Při fermentaci dochází k následné tvorbě vitamínů, aminokyselin i polysacharidů. Další výhodou fermentace je, že dojde k jeho konzervaci a prodloužení trvanlivosti prášku. Fermentace je tradiční přírodní zpracování houby Cordyceps sinensis. Fermentovaný CS (Cs-C-Q80) slouží jako jediná náhrada za přirozený Cordyceps sinensis. Je široce používán v oblasti doplňkové léčby a zdravotních produktů. Fermentovaný CS se vyrábí čištěním a umělým kvašením houby izolované z čerstvého Cordyceps sinensis. Jeho farmakologické účinky jsou velmi podobné přírodnímu Cordyceps sinensis.

 
Renomovaný výrobce fermentovaného mycelia houby Cordyceps sinensis používá k jeho zpracování nejnovější technologie a postupy. Provádí tzv. submerzní fermentaci mycelia. Jedná se o hloubkovou fermentaci v řízeném a promíchávaném bioreaktoru. Takto vytvoří produkt nejvyšší kvality, protože každá část prášku je stejnoměrně zfermentovaná. Proces se ukončí přesně v bodě, kdy prášek obsahuje největší množství léčivých polysacharidů. Po usušení se s práškem už neděje nic dalšího a jen se plní do kapslí, jež jsou určeny pro koncového zákazníka.

Fermentovaný cordyceps sinensis

Fermentovaný Cordyceps sinensis není „divoký“ Cordyceps. Je však pěstován a sklízen ve vysokohorských oblastech v okolí  Tibetu v minimální nadmořské výšce 3500 m n. m. Jeho pěstování má co nejvíce připomínat růst a složení divokého Cordycepsu v jeho přirozeném prostředí. Právě díky tomu se fermentovaný cordyceps se však složením a účinností podobá nejvíce divokému cordycepsu. Složení fermentované a divokého CS pro porovnání najdete zde.

Naturgren fermentovaný Cordyceps sinensis (CS) je nabízen ve 100% přírodních vegan kapslích a je  díky fermentaci vyroben ve vyváženém a optimálním poměru všech účinných látek. Tento fermentovaný prášek se nejvíce podobá složením divokému Cordycepsu, klikni zde, ale je navíc díky zpracované technologii fermentace posílen  o některé  další „léčivé“ složky. Hotové kapsle obsahují pouze práškovou složku fermentovaného Cordycepsu Sinensis a to bez dalších pojiv barviv a jiných chemických látek.

Naturgreen Cordycepssinensis

Naturgreen Cordyceps sinensis není „divoký“ Cordyceps. Je však pěstován ve vysokohorských oblastech v minimální nadmořské výšce 3500 m n. m. Zde má jeho pěstování co nejvíce připomínat růst divokého Cordycepsu v jeho přirozeném prostředí. Po jeho sklizni pak probíhá následná fermentace a sušení. Touto metodou dochází k několikanásobnému zvýšení nutričních hodnot sušiny. Při fermentaci dochází také k následné tvorbě dalších vitamínů, aminokyselin i polysacharidů, to vše ve vyváženém a optimálním poměru všech účinných látek. Tento výsledný fermentovaný prášek Cordyceps sinensis (CS) je pak naplněn pouze do 100% přírodních HPMC celulózových vegan kapslí. Takovýto výsledný produkt ( fermentovaný prášek) se pak složením podobá nejvíce složení divokému Cordycepsu, klikni zde

Vyrobený Cordyceps sinensis je nabízen pouze v 100% přírodních HPMC vegan kapslích. Vše s vyváženým a standardizovaným obsahem houbových polysacharidů a dalších účinných látek, které obsahují pouze práškovou složku fermentovaného Cordycepsu Sinesis.

 

Co jsou to polysacharidy (MPS)?

Acemannan, arabinosa, galaktosa, glukosa, mannosa, rhamnosa, xylosa, kyselina hexuronová, kyselina glukuronová, kyselina galakturonová, celulosa  a další. Zjednodušeně  jde o 4 skupiny:
  • Skupina krátké – protizánětlivé
  • Skupina střední – tzv. zametači volných radikálů
  • Skupina dlouhé – antipatogenní mukopolysacharidy
  • Skupina extra dlouhé – stimulanty imunitního systému
Některé firmy tak aby „zaujali“, dělají s houbami triky a zvyšují uměle % polysacharidů. K úpravě polysacharidů však užívají pouze „obyčejný“ škrob. Jelikož škrob je také polysacharid, není možné ho v ostatních polysacharidech laboratorně identifikovat. U takového složení, pak není možné jednoznačně houbové polysacharidy identifkovat. Nikdo krom výrobce, tak neví, zda se jedná o přírodní houbové polysacharidy, nebo pouze o jejich  „umělou“  škrobovou náhražku.

Fermentované mycelium cizopasné houby Cordyceps sinensis je jedinečný výrobek, který  obsahuje pouze optimální množství houbových standardizovaných polysacharidů a to všechny 4 skupiny polysacharidů. Jsou to hlavně (hlavně β-(1, 3)-D-glukany), dále pak  obsahuje přírodní mannitol, důležitý nepostradatelný cordycepin (derivát nukleotidu adenosin tj. 3'-deoxyadenosin), protein, 18 druhů aminokyselin (včetně 8 esenciálních aminokyselin), vitamín B12, fungisterol, alkaloid, a další vitamíny.

Pozor (derivát nukleotidu adenosin tj. Cordycepin - 3'-deoxyadenosine, je jedna s nejdůležitějších účinných  složek Cordycepsu. Nejsou to právě jenom vysoké hodnoty polysacharidů, jak si někteří myslí. Jediné fermentované mycelium  CS rovněž vykazuje zvýšenou aktivitu superoxiddismutázy (ta prokazatelně snižuje oxidační stres)

Fermentovaný Cordyceps sinensis jako jediný také významně zvyšuje aktivity nejsilnějších antioxidantů, jako je např. glutathion peroxidázy a katalázy a zachycuje činnost O2 v séru a tím tedy zvyšuje celkovou superoxiddismutázu (SOD) Snižuje také prokazatelně vysoký obsah malondialdehydu v játrech a srdečních tkáních. (vysoké hodnoty malondialdehydu poškozují buněčný aparát) Fermentovaný CS může také inhibovat reakce vyvolané DOX a účinky anti-OS, které mají vysokou selektivitu vůči srdečnímu a jaternímu jádru, zvláště k srdci. Tak může být fermentovaný CS kandidátem používaným pro prevenci různých onemocnění srdce vyvolaných OS. Přeloženo se studiemi AN plný text zde

Oxidační stres je původcem mnoha onemocnění, jako je Alzheimerova choroba, různé typy rakoviny, onemocnění koronárních tepen či diabetes mellitus, ale i mnoho dalších onemocnění. Oxidační stres je nerovnováha mezi antioxidační kapacitou buňky a množstvím volných radikálů. Obecně se předpokládá, že za vznik oxidačního stresu jsou zodpovědné reaktivní kyslíkové částice (ROS), kterými jsou např. superoxid, peroxid vodíku, hydroxylové radikály. Tyto látky jsou produktem normálního buněčného metabolismu v každém živém organismu, který získává energii oxidací. Vznik oxidačního stresu je proto výsledkem porušení rovnováhy na různých úrovních v buňce.

Myceliální fermentace druhů Cordycepsových hub je tak proveditelnými a udržitelnými způsoby produkce léčivých hub a jejich účinných látek ( Zhu etal.,1998 ). U těchto takto kultivovaných houbových fermentovaných mycelií některých C. sinensis bylo zjištěno, že tyto houbové fermentované druhy produkují farmakologické účinky podobné účinkům divokých druhů C. sinensis. Avšak díky zpracování patentovou formou -fermentaci, jsou tyto hodnoty zde několikanásobně posíleny oproti divokému Cordycepsu. Tabulku pro porovnání hodnot najdete zde


 

Želatina nebo Vegan kapsle? 

Kapsle s účinnou látkou a nejedná se jen o Cordyceps, by měla být, pokud je to technicky  možné, vždy vegetariánská. Je  to 100% přírodní dvoudílná kapsle rostlinného původu složená z hydroxypropylmethyl celulózy, bez barviva a dalších éček. Kapsle je pouze rostlinného původu a plně respektuje  kulturní, náboženské a stravovací návyky různých cílových skupin. Na co vám totiž  kvalitní Cordyceps, když je naplněn v želatinové kapsli, kterou do těla dostanete i škodlivé látky – „éčka“ a jiné složky. Jsou to většinou  kluzné látky (steran hořečnatý, sorbitol, polyvinylpyrrolidon, chondroitin sulfát), které se požívají při plnění prášku do těchto kapslí. Kapsle totiž musí při plnění klouzat ve výrobním zařízení a plnění kapslí na lince jde pak rychleji a kapsle „nelepí“.  Kluzné a protispékavé látky  se většinou používají při výrobě u velkých milionových sérií, protože automatická  linka musí nepřetržitě „běžet“ a kapsle se  při zavírání nesmí lepit na uzavírací „kolíky“. Pomocné kluzné látky jsou údajně bezpečné, ale jsou tam a zabírají místo účinným látkám. Existuje také technologie – poloautomatické zařízení – k plnění účinných látek, kde se kluzné látka nemusí používat. Výroba je sice pomalejší, technologie  je dražší, ale je „čistá“.  Tato technologie výroby se většinou  používá při plnění kapslí na zakázku při výrobě malých sérií do 50 000 ks kapslí. U vegan kapsle se kluzné látky používat nemusí, protože tato kapsle „nelepí“.
 
Želatinové kapsle jsou měkké a tvrdé, vyrábí se většinou na bázi želatiny a vody. Želatina je vyrobena z  pojivových tkání složených z aminokyselin. K výrobě želatiny jsou  použity části  různých zvířat zejména  kostí, hovězí kůže a vepřovice. Všichni víme, že zvířata dostávají antibiotika a další nezdravé látky, mají různé nemoci  např. nemoc  šílených krav, slintavka a kulhavka a další, jež v jejich tělech přetrvávají i s antibiotiky na věky. Říká se sice, že želatinové kapsle jsou všeobecně bezpečné, ale občas se nějaký problém najde. Ne všechny účinné látky lze plnit do vegetariánských kapslí. Nedostanete do nich tekuté látky, léky které plní do měkkých želatinových kapslí. Přesné formule účinných látek (léčiv) se plní většinou do tvrdých želatinových kapslí. Např. směs tří účinných látek, která je přesně dána složením propočítaným na mg a je obsažena v kapsli. Tyto látky se navzájem podporují, aby byla dosáhnuta 100% účinnost látek v kapsli podporující vaše zdraví. Je to tím, že želatinové kapsle jsou na rozdíl od vegan kapslí všechny naprosto stejné a přesně vyrobené až na setiny mg. 
Pro dobrou kvalitní  želatinovou kapsli platí však jedno pravidlo. Želatina použitá na její výrobu musí pocházet ze zdravých a kontrolovaných zvířat a továrna, která tyto kapsle vyrábí, by měla být ověřená. Registrovaní výrobci kapslí  jsou pravidelně kontrolováni veterinární správou dané země. Pro dvojí kontrolu by měla projít každá nová šarže prázdných kapslí před samotným naplněním účinnou látkou projít vstupní  kontrolou výrobce léků či doplňků stravy. Továrna by měla mít k provedení kontroly vlastní testovací zařízení, včetně HPCL a navíc by měla být certifikována WHO-GMP.  To je záruka toho, že zde  platí přísná pravidla kontroly  na všechny výrobní kroky léků a doplňků, které obsahují  želatinovou kapsli. Pokud jsou dodrženy všechny popsané postupy, máte záruku toho, že i tato kapsle je „čistá“.
 
Tyto informace ví však pouze dovozce nebo výrobce. Překupník a pátý překupníček na internetu nemá šanci se k nim dostat. Tam, kde tyto informace nedostanete ani nevíte, co kupujete, protože oni sami pořádně neví, co prodávají. Překupníci a překupníčci na internetu neznají rozdíl mezi želatinovou a vegan kapslí, protože je to ani nezajímá. Pouze překupují výrobky, k nim dostanou nějakou základní informaci a ostatní si okopírují na webu od konkurence. Všichni mají  stejné informace a dál už je nic nezajímá. Prodávají vše dohromady, klidně zdravou výživu dohromady  se „šroubky“ nebo domácími potřebami. Varuji také při koupi těchto zdravých produktů na Slevomatech  za „super cenu se slevou“. Ano super cena je dobré lákadlo, ale kvalita žádná, protože jsou produkty v podstatě vyrobeny pouze pro Slevový portál. Tomu totiž musíte dát 30% z prodeje provizi a ještě udělat 50% slevu na výrobek. Jaká může být kvalita takových produktů, ať si posoudí každý sám! Vše se orientuje pouze na zisk. 
 
Přímý dovozce a výrobce má  v České republice ze zákona  povinnost připravit označení (etiketu) na výrobek a doplnit na ni všechny účinné látky. Navíc musí připravit výrobek k prodeji, tak aby odpovídal platným zákonům včetně notifikace na Ministerstvu zdravotnictví, které provádí  svým jménem. Pouze dovozce, který připravuje výrobek a nechává si ho nejlepší kvalitě vyrobit tak, aby odpovídal platným zákonům země, ví a musí o tomto výrobku vědět všechny podrobnosti a může vám je poskytnout.

 

Ptáte se, proč se většinou vše dává do želatinových kapslí?

Želatinové kapsle jsou 3x levnější než Vegan kapsle. Na jednom 120 ks balení se je to rozdíl až 30 Kč, to ovlivňuje cenu a výrobek se může prodávat levněji. V milionových sériích jsou to velká čísla. Pokud je to možné, vyhledávejte vždy všechny doplňky stravy  plněné do vegan kapslí, které jsou 100% bezpečné. Pokud to není možné, plníme do želatinových kapslí, ale za podmínek, které jdou zde uvedeny. Je pouze na zákazníkovi, když tyto  informace má, co a od koho si zvolí produkt koupit.
 

Výroba cordycepsu

Výrobce fermentovaného Cordycepsu má k dispozici veškerá nejmodernější zařízení včetně certifikací. Navíc  při zpracování z rostlin a hub jsou výrobní podmínky postaveny přesně podle GMP. Při výrobě polysacharidů, je systém HACCP systém plně aplikován společně s normou nařízení o produkci ze strany výrobce. Navíc společnost výrobce byla schválena normami: ISO9001, ISO14000, OHSMS18000 a certifikaci systému HACCP. Aby byla zajištěna 100% kvalita produktů, jsou veškeré suroviny  a celá výroba pod kontrolou HACCP.  Výrobce je  vybaven nejmodernější analytickým a měřícím zařízením, jako je HPLC, GC, UV záření, atd.  Každý výrobek má své certifikační schvalovací číslo, které u výrobku uvádíme.

Produkty Ganoderma lucidum a Cordyceps sinensis již v roce 2011 prošly pozitivní zkouškou u mezinárodní instituce Korea Research Institute of Bioscience and Biotechnology. Tento ústav pro kontrolu léčiv v Jižní Koreji se zabývá mimo jiné i vývojem a výzkumem. Mezi jeho poslední úspěchy patří vývoj genomu schopného řízení proliferace nádorových buněk a identifikaci mechanismu řídícího růst na NPY bázi. Ústav otevřel dveře novým možnostem pro léčbu Parkinsonovy nemoci, rakoviny, cukrovky, obezity a dalších  nemocí, jež byly v minulosti známé jako nevyléčitelné.
 
Při výrobě kvalitního Cordycepsu se používá kvalitní patentované sprejové sušení s vysokotlakým předsušením, což je nejlepší nejšetrnější způsob zpracování pro zachování nejvyššího počtu aktivních složek Cordycepsu. Tímto druhem zpracování zůstane zachováno až 95% účinných látek, surovina má  lepší chuť, složení a také vzhled a  barvu při srovnání s jinými technikami sušení. Toto sušení dosahuje extrémně nízkého obsahu vlhkosti v produktu 1-3%, která zabraňuje růstu bakterií, plísní, enzymů a tak inhibovat průběh reakcí, které by mohly vlhkostí vzniknout. Je to však drahá technologie. Špatné je to, že některé továrny proto, aby snížily cenu suroviny a ušetřily, používají k sušení pouze horký vzduch. Toto levnější sušení je nekvalitní a touto metodou  „spálí“  skoro všechny účinné látky, zejména polysacharidy. Používáním takto sušeného Cordycepsu do těla nedostanete žádné účinné látky nebo pouze jenom zlomek toho, co tam  po tomto způsobu sušení zůstalo.
 
Pokud se zajímáte o koupi, vždy se informujte o tom, kde byl Cordyceps vyroben a vypěstován, jaké složení má a jakou technologií byl zpracován a vyroben. Doručujeme vždy vědět, kolik procent deklarovaných účinných látek Cordyceps obsahuje, jaké je účinné množství prášku v kapsli mg (200mg, 300mg, 500mg). Tím je pak dána celková váha balení a velikost jedné kapsle v mg. Od toho se pak odvíjí také účinnost a délka užívání, ale pak hlavně i cena výrobku. To vše si před nákupem dobře propočítejte. Tvrzení o účinných látkách je dobré si ověřit i certifikátem COA výrobce, který by vám měl seriózní prodejce vždy ukázat. Naše doporučení před koupí výrobku zní, vše si důkladně zkontrolujte a pak se rozhodněte s vaším nákupem. Chráníte si tím své zdraví a zdraví svých blízkých. Jenom důslednou kontrolou budete vědět, co si za své peníze kupuje.

Informace pro všechny potenciální zákazníky

Naturgreen fermentovaný Cordyceps sinensis (CS) je nabízen v 100% přírodních HPMC celulózových vegan kapslích a je díky fermentaci vyroben ve vyváženém a optimálním poměru všech účinných látek. Tento fermentovaný prášek se nejvíce podobá složením divokému Cordycepsu, klikni zde, ale je navíc díky zpracované technologii fermentace posílen o některé  další významné složky. Hotové kapsle obsahují pouze práškovou složku fermentovaného Cordycepsu Sinensis a to bez dalších pojiv barviv a jiných chemických látek.

Obsahuje pouze fermentovaný prášek Cordyceps sinensis (CS) standardizované houbové polysacharidy , proteiny, tuky, 18 druhů aminokyselin, včetně 8 esenciálních aminokyselin, ale i jiné důležité přírodní látky jako jsou zde uvedené. Je v něm také vitamín B12, fungisterol, alkaloidy a další vitamíny. U jednotlivých našich šarží obsahuje Cordyceps sinensis (CS) až 11,9 % přírodního mannitolu (cordycepic acid) a až 0,34% přírodního adenosinu(cordycepin). Pouze takovéto složení účinných látek  u CS optimálně kopíruje složení divokého CS viz zde  COA  zde Fermentovaný CS (Cs-C-Q80) slouží jako jediná náhrada za přirozený Cordyceps sinensis zde. Naturgreen fermentovaný Cordyceps sinensis (CS) je 100% a přírodní přímo od výrobce. Nemáme žádné mezičlánky a nepodporujeme MLM. Zastáváme prodej na přímo, dovozce-zákazník, a proto si můžeme dovolit nabídnout jednu s nejlepších kvalit za přijatelnou cenu.

Zdravá výživa

Zdravá výživa a strava je součást zdravého životního stylu, do kterého spadá i pohyb. Pokud se zajímáte o zdravý životní styl, jistě znáte pojmy jako Zelený (mladý) ječmen nebo chlorella, což jsou velice známé doplňky výživy. To vše najedete na stránkách www.naturgreen.cz